วิธีการจัดทำบิลการขายอสังหาริมทรัพย์

คุณสามารถจัดเตรียมการเรียกเก็บเงินที่กำหนดเองของขายในห้านาที เรียนรู้วิธีการที่จะทำมันอย่างถูกต้องและวิธีการหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดที่พบบ่อย

วิธีการเตรียมบิลของการขายและวิธีการหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดที่พบบ่อย

การเรียกเก็บเงินในรูปแบบการขายจะใช้ในการโอนกรรมสิทธิ์จากผู้ขายให้ผู้ซื้อ สี่การเรียกเก็บเงินหลักของรูปแบบที่มีการขาย: อัตโนมัติ, เรือ, สถานที่ให้บริการส่วนบุคคลและธุรกิจ

อินเทอร์เน็ตทำให้รูปแบบเหล่านี้พร้อมใช้งานในราคาที่เหมาะสม

ในห้านาทีหรือน้อยกว่าผู้ใช้สามารถจัดเตรียมการเรียกเก็บเงินจากการขายดังต่อไปนี้:

ซื้อแบบฟอร์มและดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
เปิดแบบฟอร์มดาวน์โหลดและการพิมพ์
ใช้ปากกา; กรอกในช่องว่างตามคำแนะนำ
เสร็จสิ้น

ข้อผิดพลาดที่พบบ่อยและผลกระทบของพวกเขา

โดยใช้รูปแบบการดาวน์โหลดฟรีจากอินเทอร์เน็ต รูปแบบดังกล่าวมักจะมีข้อผิดพลาดและไม่สมบูรณ์
โดยใช้การเรียกเก็บเงินที่เขียนด้วยลายมือของการขาย รูปแบบดังกล่าวมักจะมีข้อผิดพลาดและไม่สมบูรณ์
ความล้มเหลวในรายละเอียดและอธิบายสิ่งที่จะถูกขาย มันเป็นสิ่งสำคัญที่จะมีสิ่งที่จะถูกขายรายละเอียดและอธิบาย

หลีกเลี่ยงสามข้อผิดพลาดดังกล่าวข้างต้นจะช่วยให้ทั้งผู้ขายและผู้ซื้อหลีกเลี่ยงทั้งอาการปวดหัวและค่าใช้จ่ายลงไปที่ถนน ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างทั่วไปไม่กี่:

ในกรณีที่ผู้ซื้อจะไม่พอใจกับการซื้อของพวกเขาขณะที่พวกเขาอาจจะเห็นว่าสิ่งที่พวกเขาได้รับก็ไม่ได้ตามที่อธิบายไว้ การเรียกเก็บเงินที่เหมาะสมของการขายรวมถึงเงื่อนไขของรายการที่มีการขายดังนั้นการแก้ไขปัญหาดังกล่าว

โดยใช้รูปแบบที่ไม่เหมาะสมที่จะไม่ได้ข้อมูลที่สำคัญรายละเอียด นี่เป็นสาเหตุว่าปัญหาผู้ซื้อลงที่ถนนเมื่อพยายามที่จะขายสิ่งที่ถูกซื้อ เป็นรูปแบบที่ไม่สมบูรณ์อาจจะขาดจำนวนรถ VIN หรือบัตรประจำตัวเรือหมายเลขฮัลล์

ผู้ขายยังต้องมีการป้องกันตัวเองอย่างสุดขั้วที่นี่ เมื่อขายรถมันเป็นสิ่งสำคัญที่จะรวมถึง “ชี้แจงการเปิดเผยข้อมูลวัดระยะทาง” นี้จะให้ความคุ้มครองทางกฎหมายในกรณีที่ผู้ขายผู้ซื้อ alters วัดระยะทางในอนาคตเมื่อการขายเพื่อให้ได้ราคาที่ดีขึ้น ในกรณีเช่นนี้มันเป็นไปไม่ได้ที่จะตรวจสอบให้แน่ใจที่เปลี่ยนการอ่านวัดระยะทาง ผู้ขายโดยใช้รูปแบบที่เหมาะสมป้องกันตัวเองจากการจัดการกับความเป็นไปได้ดังกล่าว

มีตัวอย่างเพียงไม่กี่ มีสถานการณ์อื่น ๆ อีกมากมาย